LPD-форум: безлицензионные радиостанции + Си-Би + "китайцы"
  · Наш магазин - здесь · Продажа Си-Би · LPD Vector · LPD & PMR Midland · Рейтинги · Частоты · FAQ
  · Копилка · Модификации · Инструкции, схемы, софт · DX-Группа · Клубный форум · Основной форум
На сайте: гостей - 27,
участников - 0
 · Начало · Статистика · Поиск · Регистрация · Правила ·
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Украина. CB, LPD, PMR теперь без разрешений.
 Страница:  1  2  3  »»Поиск в теме
Автор Сообщение
AndyRadist
Участник
Offline4.2
с апр 2005
kn88xa
Сообщений: 608

Дата: 11 Янв 2009 07:50:18 · Поправил: AndyRadist #  

Украина- CB, LPD, PMR теперь СВОБОДНО без разрешений

http://www.nkrz.gov.ua/uk/activities/ruling/1225269361/

Рішення №1174 від 23.10.2008
Про визначення можливості застосування деяких радіоелектронних засобів на території України 23.10.2008 № 1174


Відповідно до статті 26 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, та з метою скорочення термінів допуску на ринок України деяких радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) масового виробництва, які включені до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, затвердженого рішенням НКРЗ від 06.09.2007 № 914 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564, Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Визначити можливість застосування в Україні наступних типів РЕЗ без установлення додаткових вимог до конкретної моделі РЕЗ з ознаками, наведеними в додатках:

1) Абонентського обладнання системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/GSM-1800, згідно з додатком 1;
2) Абонентського обладнання системи стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA), згідно з додатком 2;
3) Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE Std 802.11a/b/g), згідно з додатком 3;
4) Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth), згідно з додатком 4;
5) Абонентського обладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT), згідно з додатком 5;
6) Персональних радіостанцій CB-діапазону, LPD433, PMR446, згідно з додатком 6;
7) Пристроїв короткого радіусу дії різного призначення, згідно з додатком 7.

2. Департаменту ліцензування та радіочастот використовувати це рішення під час підготовки матеріалів щодо внесення зазначених типів РЕЗ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування згідно з частинами 5 та 6 статті 25 Закону.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення діяльності опублікувати це рішення на веб-сайті НКРЗ та у наступному випуску офіційного бюлетеня НКРЗ.
AndyRadist
Участник
Offline4.2
с апр 2005
kn88xa
Сообщений: 608

Дата: 11 Янв 2009 07:53:45 · Поправил: AndyRadist #  

Додаток 6
до рішення НКРЗ від 23.10.2008 р. № 1174
Персональні радіостанції CB-діапазону, LPD433, PMR446
До персональних радіостанцій CB-діапазону, LPD433, PMR446, що визначено цим
додатком відноситься:
а) радіостанції сухопутної рухомої служби особистого користування діапазону
27 МГц (Citizens' Band) (далі – радіостанції CB-діапазону), основні технічні
характеристики та номери каналів, яких наведені у таблиці 1 та 2 відповідно;
б) малопотужні радіостанції діапазону 433 МГц (Low Power Device) (далі -
радіостанції LPD433), основні технічні характеристики та номери каналів, які наведені у
таблиці 3 та 4 відповідно;
в) портативні радіостанції діапазону 446 МГц (Personal Mobile Radio) (далі –
радіостанції PMR 446), основні технічні характеристики та номери каналів, які наведені у
таблиці 5 та 6 відповідно;
г) комбінації радіостанцій (приймачів та/або передавачів), зазначених у пунктах б), в).
2. Радіостанції повинні бути обладнані органами управління, та, як правило,
інформаційним дисплеєм, за допомогою яких здійснюється дискретний (безпідстроєчний)
вибір одного з симплексних каналів.
3. Радіостанції LPD433, PMR446 можуть використовуватися для персонального
радіотелефонного зв’язку для особистих, родинних, побутових потреб, а також у
технологічних цілях в комерційних, ділових та промислових умовах в якості возимих,
носимих і стаціонарних, з параметрами випромінювання, визначеними для носимих
радіостанцій.
4. Радіостанції СВ-діапазону можуть використовуватися для персонального
радіотелефонного зв’язку в режимі безпосереднього зв’язку (без застосування базової
станції або ретранслятора) для особистих, родинних чи побутових та інших, не пов’язаних
із здійсненням підприємницької діяльності потреб.
5. Для чіткої візуальної ідентифікації радіостанцій СВ-діапазону, LPD433,
PMR 446 рекомендовано застосовувати спеціальне маркування, яке наноситься
виробником або постачальником цих радіостанцій на її корпус поряд із типом (назвою
моделі) та має наступний вигляд:
- умовне позначення типу радіостанції:
1) «PR27» – для радіостанцій СВ-діапазону;
2) «LPD433» – для радіостанцій LPD 433;
3) PMR446 – для радіостанцій PMR 446.
- умовне позначення органу з сертифікації, де проводилась сертифікація радіостанції
(перші шість літер номеру сертифікату відповідності);
- модель (тип) радіостанції.
Наприклад: «PR27 UA1.155 модель JOHNSON II ASC»; «LPD433 UA1.155 модель
XR-200»; «PMR446 UA1.155 модель MT600-2 VP»
.
Таблиця 1. Основні технічні характеристики радіостанцій СВ-діапазону

пп Найменування характеристики Значення характеристики
1. Робоча смуга радіочастот, кГц 26960-27410
2. Характеристика режиму роботи телефонія
3. Гармонізований стандарт1) EN 300 135-2 Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile
Service; Citizens' Band (CB) radio equipment; Anglemodulated
Citizens' Band radio equipment (PR 27
Radio Equipment); Part 1: Technical characteristics
and methods of measurement (Електромагнітна
сумісність та питання радіоспектра (EMR);
Сухопутна рухома служба; радіообладнання
цивільного діапазону (СВ); Радіообладнання з
кутовою модуляцією (Радіообладнання PR 27);
Частина 1: Технічні характеристики та методи
вимірювання)
4. Кількість запрограмованих каналів 40
5. Нижня-верхня звукова частота, Гц 300-3000
6. Максимальна допустима девіація
частоти, кГц, в межах
±2
7. Клас випромінювання F3E (A3E, J3E)
8. Модуляція частотна (ЧМ), амплітудна (АМ), одна бокова
смуга (ОБС)
9. Потужність випромінювання
передавача для частотної модуляції,
Вт, не більше 4

10. Пікова потужність передавача для
класів випромінювання А3Е (АМ),
J3Е(ОБС), Вт, не більше 4

11. Частотне рознесення між сусідніми
каналами, кГц 10

12. Ширина смуги випромінювання
передавача на рівні мінус 30 дБ в
залежності від модуляції, кГц, не
більше: ЧМ (F3E) 9
АМ (A3E) 10,3
ОБС (J3E) 4,3

13. Рівень побічного випромінювання
передавача у сусідньому каналі, мкВт,
не більше: 20

14. Відносна нестабільність частоти
передавача, не більше
20×10-6
15. Тип антени Інтегрована, вібратор (зовнішня неспрямована)
1) Гармонізований стандарт відповідно до «Переліку стандартів і норм, яким повинні відповідати
радіоелектронні засоби (РЕЗ), що можуть застосовуватися в Україні», який затверджено наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.08.2007 № 754.
Таблиця 2. Номери каналів радіостанції СВ-діапазону
Номер
каналу
Частота,
МГц
Номер
каналу
Частота,
МГц
Номер
каналу
Частота,
МГц
1 26,965 15 27,135 29 27,295
2 26,975 16 27,155 30 27,305
3 26,985 17 27,165 31 27,315
4 27,005 18 27,175 32 27,325
5 27,015 19 27,185 33 27,335
6 27,025 20 27,205 34 27,345
7 27,035 21 27,215 35 27,355
8 27,055 22 27,225 36 27,365
9 27,065 24 27,235 37 27,375
10 27,075 25 27,245 38 27,385
11 27,085 23 27,255 39 27,395
12 27,105 26 27,265 40 27,405
13 27,115 27 27,275
14 27,125 28 27,285
Примітки:
1. Канал № 19, частота 27,185 МГц, є каналом виклику і використовується для встановлення
зв’язку. Після входження у зв’язок необхідно перейти на іншу частоту.
2. Канал № 18, частота 27,175 МГц, використовується для передачі повідомлень лиха та біди.
3. Канал № 9, частота 27,065 МГц, використовується переважно для зв’язку між радіостанціями,
встановленими на транспортних засобах з метою:
1) передачі інформації, яка поліпшує безпеку руху;
2) передачі інформації про шляхи об’їзду пунктів із напруженим дорожнім рухом;
3) підвищення безпеки водіїв, пасажирів та вантажу.
4. Номінали радіочастот 26,995 МГц, 27,045 МГц, 27,095 МГц, 27,145 МГц, 27,195 МГц
використовуються малопотужними застосуваннями (радіотехнологія „радіокерування моделями”)
відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.
Таблиця 3. Основні технічні характеристики радіостанції LPD433

пп Найменування характеристики Значення характеристики
1. Робоча смуга радіочастот, МГц 433,05 - 434,79
2. Характеристика режиму роботи телефонія
3. Кількість запрограмованих каналів 69
4. Нижня-верхня звукова частота, Гц 300-3000
5. Максимальна-допустима девіація частоти, кГц 5
6. Клас випромінювання 16К0F3E
7. Модуляція частотна
8. Потужність випромінювання передавача, Вт 0,01
9. Частотне рознесення між сусідніми каналами, кГц 25
10. Ширина смуги випромінювання передавача, кГц, на
рівні, не гірше: мінус 30 дБ (контрольна) 16
мінус 60 дБ 32,9

11. Рівень побічних випромінювань передавача, мкВт 0,25
12. Відносна нестабільність частоти передавача 5×10-6
13. Максимальна чутливість приймача, мкВ, не більше: 4
14. Тип антени Інтегрована
Таблиця 4. Номери каналів радіостанції LPD433
Номер
каналу
Частота,
МГц
Номер
каналу
Частота,
МГц
Номер
каналу
Частота,
МГц
1 433.075 24 433.650 47 434.225
2 433.100 25 433.675 48 434.250
3 433.125 26 433.700 49 434.275
4 433.150 27 433.725 50 434.300
5 433.175 28 433.750 51 434.325
6 433.200 29 433.775 52 434.350
7 433.225 30 433.800 53 434.375
8 433.250 31 433.825 54 434.400
9 433.275 32 433.850 55 434.425
10 433.300 33 433.875 56 434.450
11 433.325 34 433.900 57 434.475
12 433.350 35 433.925 58 434.500
13 433.375 36 433.950 59 434.525
14 433.400 37 433.975 60 434.550
15 433.425 38 434.000 61 434.575
16 433.450 39 434.025 62 434.600
17 433.475 40 434.050 63 434.625
18 433.500 41 434.075 64 434.650
19 433.525 42 434.100 65 434.675
20 433.550 43 434.125 66 434.700
21 433.575 44 434.150 67 434.725
22 433.600 45 434.175 68 434.750
23 433.625 46 434.200 69 434.775
Таблиця 5. Основні технічні характеристики радіостанції PMR 446

пп Найменування характеристики Значення характеристики
1. Робоча смуга радіочастот, МГц 446-446,1
2. Характеристика режиму роботи телефонія
3. Кількість запрограмованих каналів 8
4. Нижня-верхня звукова частота, Гц 300-3000
5. Максимальна девіація частоти, кГц ±2,5
6. Клас випромінювання 11К0F3E (F3E)
7. Модуляція частотна
8. Потужність випромінювання передавача, Вт 0,5
9. Частотне рознесення між сусідніми каналами, кГц 12,5
10. Ширина смуги випромінювання передавача, кГц, на рівні,
не гірше:
мінус 30 дБ (контрольна) 11
мінус 60 дБ 25,5

11. Рівень побічних випромінювань передавача, мкВт 0,25
12. Відносна нестабільність частоти передавача, кГц ±1,5
13. Максимальна чутливість приймача, мкВ, не більше: 2
14. Тип антени Інтегрована
Таблиця 6. Номери каналів радіостанції PMR446
Номер каналу Частота, МГц Номер каналу Частота, МГц
1 446.00625 5 446.05625
2 446.01875 6 446.06875
3 446.03125 7 446.08125
4 446.04375 8 446.09375
Начальник відділу планування
використання РЧР та застосування РЕЗ В.Ф. Ждан
Реклама
Google
kmike
Участник
Offline2.3
с ноя 2007
Новосибирск
Сообщений: 236

Дата: 11 Янв 2009 07:57:36 #  

12. Відносна нестабільність частоти передавача, кГц ±1,5
Порадовали! Это ~3ppm получается? Интересно, вокстелы и проч. в эти нормы укладываются?
Ebobo
Участник
Offline1.1
с июн 2008
Москва
Сообщений: 62

Дата: 11 Янв 2009 08:32:47 #  

А по-русски на русскоязычном форуме слабо?
Alphacom
Модератор
Offline4.2
с ноя 2003
Москва
Сообщений: 1991

Дата: 11 Янв 2009 11:37:18 #  

AndyRadist
радость-то какая =))))

kmike
Интересно, вокстелы и проч. в эти нормы укладываются?
Да кого это вообще интересует, Вы к примеру много 10мВт LPD знаете?

Ebobo
оно конечно так, да только нахрена, и так всЁ понятно, без слов вообще. Суть не в том что написано, а в том, что делается, а что делается Вы и так знаете, украина от РФ в этом плане не далеко упала.
kmike
Участник
Offline2.3
с ноя 2007
Новосибирск
Сообщений: 236

Дата: 11 Янв 2009 12:10:48 #  

Alphacom
Ну, меня интересует, какого порядка нестабильность частоты у LPDшек.
И интересует, почему это требование на Украине есть, а в России вроде нет. Или оно зарыто в каком-нибудь ГОСТе?
Theyler
Участник
Offline3.2
с июн 2007
от верблюда
Сообщений: 263

Дата: 11 Янв 2009 12:30:30 · Поправил: Theyler #  

У Украинского правительства тогда ещё было свободное время на подписание всякой фигни.
Не то, что сейчас.. http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/laught.gif


нахрена, и так всЁ понятно, без слов вообще
Я вот тоже не понимаю, зачем было оверквотить и постить сюда весь текст на языке, который даже сами хохлы толком не розумiють.
Ссылки было бы достаточно.
Антиквар
Участник
Offline4.6
с июл 2008
Новосибирск
Сообщений: 1548

Дата: 11 Янв 2009 13:43:21 #  

Насколько я понял украиньску мову :-), отныне разрешены без регистрации СиБи-радиостанции, работающие в 40 каналах сетки C с выходной "потужностью" не более 4 Вт. Только непонятно, портативные или автомобильные тоже. В принципе, никакого особого "либерализма" тут нет. Скоро, наверное, и в России то же самое разрешат. Если, конечно, Россия не пойдет по пути Северной Кореи :-)
Alphacom
Модератор
Offline4.2
с ноя 2003
Москва
Сообщений: 1991

Дата: 11 Янв 2009 14:28:56 #  

Антиквар Только непонятно, портативные или автомобильные тоже
Рискну предположить, что если не указано что конкретно, то возможно разрешено всЁ, а вообще надо читать всЁ из Рішення и сопроводиловку к нему, ежели такая есть, возможно, только тогда откроется истинное положение вещей.

Скоро, наверное, и в России то же самое разрешат.
не думаю что скоро, пока еще есть, что "пилить" в стране до народа никому никакого дела не будет.

Если, конечно, Россия не пойдет по пути Северной Кореи :-)
Россия, как обычно, пойдет своим путем, таким какой Северной Корее и не снился!
UTU1589
Участник
Offline2.7
с авг 2008
временно вернулся
Сообщений: 96

Дата: 11 Янв 2009 22:27:36 #  

Антиквар, Только непонятно, портативные или автомобильные тоже
Вы много видели автомобилок с интегрированными антеннами? :)
Антиквар
Участник
Offline4.6
с июл 2008
Новосибирск
Сообщений: 1548

Дата: 12 Янв 2009 04:22:29 #  

Вы много видели автомобилок с интегрированными антеннами? :)

А там что-то сказано про интегрированные антенны?
AndyRadist
Участник
Offline4.2
с апр 2005
kn88xa
Сообщений: 608

Дата: 12 Янв 2009 10:31:38 · Поправил: AndyRadist #  

CB-радиостанция или с интегрированной антенной, или с внешним ненаправленным вибратором(зовнішня неспрямована) .
Явно не написано, что нельзя выносить этот вибратор(или портативку) на крышу...
Но существует запрет на базовые радиостанции и ретрансляторы.
То есть допускаются CB-радиостанции портативки или автомобильные с мощностью 4 Вт с АМ, ЧМ, ОБП модуляцией 40 - канальные в сетке C Европа.
Вот и ломаю себе голову, будет ли нарушением работать с портативки, подключенной к GP 1/4 на крыше дома
UTU1589
Участник
Offline2.7
с авг 2008
временно вернулся
Сообщений: 96

Дата: 12 Янв 2009 16:34:29 #  

Антиквар,
15. Тип антени Інтегрована, вібратор (зовнішня неспрямована)
15. Тип антенны Интегрированная, вибратор (внешняя ненаправленная)
Антиквар
Участник
Offline4.6
с июл 2008
Новосибирск
Сообщений: 1548

Дата: 13 Янв 2009 11:39:27 · Поправил: Антиквар #  

"Интегрированная антенна" - такой термин можно истолковать как несъемная антенка внутри корпуса радиостанции (как в lpd-шках или сотовых телефонах). А "внешняя ненаправленная" - под это определение подойдет и "штырь" на крыше автомобиля. Но если наклонить это штырь под углом к крыше, он приобретет некоторую направленность, и получается, его уже нельзя будет использовать без регистрации? Законодатель, как всегда, создает условия для двусмысленных толкований...
UTU1589
Участник
Offline2.7
с авг 2008
временно вернулся
Сообщений: 96

Дата: 13 Янв 2009 18:33:09 #  

Под ненаправленной понимается именно одиночный вибратор, без рефлекторов и директоров. Интегрированная же антенна -- не обязательно внутренняя, внешняя резинка тоже продается вместе с портативкой и является частью конструкции.
U32
Участник
Offline1.3
с июл 2007
Киев
Сообщений: 152

Дата: 14 Янв 2009 16:48:06 #  

Вот и ломаю себе голову, будет ли нарушением работать с портативки, подключенной к GP 1/4 на крыше дома
Там указано "без застосування базової станції або ретранслятора для особистих, родинних чи побутових та інших",-что в переводе означает,-без использования базовых станций. Кто работает на стационарную антенну,-нарушитель, пират и радиохулиган :)))
General32
Участник
Offline1.2
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Сообщений: 153

Дата: 18 Янв 2009 13:17:28 #  

Вы эту выписку покажите неграмотному украинскому ППС-нику, Если у него на уме забрать у вас радиостанцию он заберет под любым предлогом.
Неотесла
Участник
Offline3.4
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Сообщений: 13

Дата: 28 Янв 2009 00:49:13 · Поправил: Неотесла #  

Сколько носил-переносил-таскал-возился на виду у милиции и прочих право-хоронительных :))) органов с разными-преразными станциями - никто, никогда и нигде из органов не интересовался, ни в Киеве, нигде. Пару раз было - издалека спрашивали сколько_стОит_сколько_бьёт. :) И всё.

Ааа, нет, один раз было. Гулял с семьёй и приезжими знакомыми в центре Киева, подошли к Администрации Президента. Киевляне, кто был - знает, что там можно подойти не только к территории, а вообще к двери Администрации. И даже открыть её. :))) Дальше, конечно, не пройдёшь. Ну и если пикет какой с флажками, то их тоже не пустят кричать под окнами Президента. Пост выставят милицейский. За воротами кричи, сколько хочешь. Да, так у детей в руках были радиостанции, они прямо возле той самой двери и бегали. Подошёл, как из под земли (вот они блин умеют:))), человек в штатском, улыбнулся, поздоровался и попросил разрешения посмотреть. Посмотрел внимательно, батарейный отсек открыл, покрутил в руках, посмеялся, сказал, что "хорошие, только неразрешены они, выключите, пожалуйста". Они FRS были ;))) Отдал и ушёл. Мы постояли, пофотографировали на территории Администрации памятник архитектуры знаменитый, и ушли. Всё.
Антиквар
Участник
Offline4.6
с июл 2008
Новосибирск
Сообщений: 1548

Дата: 29 Янв 2009 04:58:14 #  

Сколько носил-переносил-таскал-возился на виду у милиции и прочих право-хоронительных :))) органов с разными-преразными станциями - никто, никогда и нигде из органов не интересовался, ни в Киеве, нигде.

У меня однажды знакомый моего знакомого увидел мою сибишку, и спросил, кого можно этим аппаратом слушать, я ответил - водителей-дальнебойщиков, таксистов. Потом оказалось, что он в милиции работает :-)
Lan7
Участник
Offline1.0
с янв 2009
Украина
Сообщений: 10

Дата: 29 Янв 2009 18:46:00 #  

А можно одна рация Alan 100 стоит дома а вторая на авто такая же. Где тогда антенна должна быть
у домашней ?
tk208
Участник
Offline4.2
с сен 2007
Кривой Рог
Сообщений: 19

Дата: 31 Янв 2009 14:14:14 #  

Так я наскоко понял Украина на СВ перешла с "0" на "5". Я правильно уяснил?
AndyRadist
Участник
Offline4.2
с апр 2005
kn88xa
Сообщений: 608

Дата: 01 Фев 2009 16:08:45 #  

tk208
Выходит что да....
Приняли общеевропейские нормы, то есть CEPT - стандарты.
Кстати это не только по СиБи, но и по другим видам связи (на которые требуются лицензии и т.п.)
tk208
Участник
Offline4.2
с сен 2007
Кривой Рог
Сообщений: 19

Дата: 01 Фев 2009 18:32:24 #  

Хм,а на "0" теперь работать незаконно? А в россии осталось на "0"? Я сморю наши любители неспешат на "5"переходить.
медведь
Участник
Offline5.8
с фев 2008
///
Сообщений: 14

Дата: 02 Фев 2009 23:13:36 #  

Тю :) Наши таксёры месные сидят на Канал № 18, частота 27,175 МГц, використовується для передачі повідомлень лиха та біди. уже три года поди без всяких лицензий:) Мощность базы под 25Вт. Соседние раёны слышат :) Вот где законопослушание:)
tk208
Участник
Offline4.2
с сен 2007
Кривой Рог
Сообщений: 19

Дата: 03 Фев 2009 10:33:58 #  

Медведь,наши таксеры еще раньше сидели тож по 5,пока их на укв невыпхали. Все зависит от материальной базы. Накупили с 5 то и вещают.
Неотесла
Участник
Offline3.4
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Сообщений: 13

Дата: 05 Фев 2009 13:46:37 · Поправил: Неотесла #  

Частотнадзор сообщает, что совместно с МВД прихлопывает фирмы, предоставляющие WiFi без лицензии, а также таксопарки, незаконно работающие в СВ диапазоне. Изъято полторы сотни радиостанций. Вообще-то я "за", ибо нехрен.
tk208
Участник
Offline4.2
с сен 2007
Кривой Рог
Сообщений: 19

Дата: 05 Фев 2009 18:10:09 #  

Так а в чем заключается незаконность работы таксеров на СиБи? В использовании гражданского диапазона в комерческих целях?
А как это доказуемо и в обратну сторону? И если я поставлю себе такое радио на машину,то они и меня накажут? Шось я наверно шось непонял...
AndyRadist
Участник
Offline4.2
с апр 2005
kn88xa
Сообщений: 608

Дата: 05 Фев 2009 21:25:56 #  

tk208
Если у Вас шашечки, то не должно быть СИБИшки, и наоборот... ;-)
tk208
Участник
Offline4.2
с сен 2007
Кривой Рог
Сообщений: 19

Дата: 05 Фев 2009 22:03:03 #  

Хм,а хтось на украние на гайцев уже попадал с радио в машине? Кака реакция?
Меня заинтересовало...
Strannik
Участник
Offline1.3
с дек 2006
Ад
Сообщений: 13

Дата: 29 Мар 2009 03:16:11 #  

Так я наскоко понял Украина на СВ перешла с "0" на "5". Я правильно уяснил?
В законе изначально были "5" указаны. Те что законы пишут, люди не грамотные, такой дурасы не знают.
Хотя 70-80% пользователей работает в "0".
И в Украине нет возимых (возима) и носимых (носима) радиостанций! Есть "возивна" и "носивна"!
Реклама
Google
 Страница:  1  2  3  »» 

Создавать сообщения могут только зарегистрированные участники форума.
Войти в форум :: » Логин » Пароль
 
Начало
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
Магазин раций, антенн и аксессуаров. Много Си-Би техники.